Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Historia

Czcionka:

H I S T O R I A   B I B L I O T E K I

 

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, która służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy Wierzbica.
W styczniu 1947 roku na mocy Dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 roku o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi, Gminna Rada Narodowa powierzyła utworzenie biblioteki w Wierzbicy nauczycielce szkoły podstawowej Stefanii Kubibkiej. Mieszkańcy miejscowości podarowali powstającej placówce 200 woluminów, głównie literatury pięknej.
Biblioteka mieściła się wówczas w budynku szkoły podstawowej przy ul. Partyzantów. W ciągu minionych lat placówka kilkakrotnie zmieniała swoją lokalizację. Obecnie mieści się w lokalu przy ul. Krasickiego 20.
Drugą ważną datą w bibliotekarstwie był rok 1972 z ustawą z 29 listopada o utworzeniu gmin a następnie reforma administracyjna z 1973 r., wpłynęły na bardziej dynamiczny rozwój kultury na wsi. Na skutek likwidacji gromad i powołania gmin nastąpiła koordynacja działalności kulturalnej w gminach. Biblioteka wierzbicka objęła patronat nad bibliotekami gromadzkimi. W 1974 roku utworzono filie w Rudzie Wielkiej, Łączanach i Polanach. Działały również punkty biblioteczne. Od 1 października 1982 roku w strukturę Biblioteki Gminnej została włączona biblioteka związkowa działająca przy Cementowni „Przyjaźń”, jako czwarta filia Wierzbica Osiedle.
W 1984 roku utworzono oddział dla dzieci. Z ogólnego księgozbioru biblioteki gminnej wyodrębniono 2889m woluminów i przekazano nowopowstałemu oddziałowi.
Kolejne zmiany przyniósł rok 1990. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca o samorządzie terytorialnym, prowadzenie biblioteki stało się zadaniem własnym gminy. Pod względem merytorycznym placówka podlega Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu działającej na prawach powiatu. Nastąpiła również zmiana w sieci bibliotecznej, likwidacji uległa filia Wierzbica Osiedle, a w 2006 roku w Rudzie Wielkiej.
Od 2006 roku działa czytelnia internetowa „IKONKA”, korzystanie z niej jest nieodpłatne. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
W ramach swojej działalności GBP organizowała spotkania autorskie, konkursy dla dzieci i młodzieży, lekcje biblioteczne. Począwszy od lat 90-tych XX wieku propaguje w swoim środowisku konkursy organizowane przez WBP a następnie przez MBP w Radomiu. Co roku uczestniczymy w konkursie literackim Młodzieżowej Akademii Kultury (MAK) organizowanym przez bibliotekę w Radomiu. Od bieżącego roku bierzemy czynny udział w Radomskiej Wiośnie Literackiej. Od 2007 roku rozpoczęto komputeryzację zbiorów bibliotecznych w programie MAK. W bibliotece, 2013 r. nastąpiła konwersja katalogu do nowego programu MAK+.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny